www.archive-org-2012.com » ORG » F » FAMO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 33 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Home
  Descriptive info: .. FAMO Vereniging Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de overheid.. Mijn informatie.. Home.. Over FAMO.. Bestuur.. Leden.. Bijeenkomsten.. Nieuws.. Kennispartners.. Opinie Debat.. Contact.. Wat is FAMO?.. De FAMO is een vereniging van managers, beleidsmedewerkers en consulenten bij provincies, (deel)gemeenten, waterschappen, politieorganisaties, gemeenschappelijke regeling- en en andere samenwerkingsverbanden.. Deze leidinggevenden, beleidsmedewerkers en consulenten zijn actief op het gebied van informatiebeleid, hrm en organisatie, financiën, belastingen, administratie of control bij de lokale overheid.. Follow @FAMObestuur.. Opzeggen lidmaatschap.. Ga naar 'Over FAMO'.. Sponsoren.. Ga naar sponsoren.. Algemeen.. HRM & Organisatie.. Informatiebeleid.. Financiën & Control.. 01/11/2012.. Week van de mobiliteit in Zeeland gefilmd.. Van 12 tot 15 november gaan zo n 250 mensen die werken bij 33 bedrijven en organisaties in Zeeland voor  ...   beste digitale loket van alle gemeenten in Nederland.. Dit blijkt uit de Benchmark Digitale Dienstverlening 2012 van Ernst Young.. Gemeente Zoetermeer was in 2011 al een nieuwkomer in de top 10 en neemt dit jaar de nummer een positie over van de gemeente Den Haag.. Vandaag ontvangt het college van de gemeente Zoetermeer de bijbehorende onderscheiding.. 24/10/2012.. Nieuwe secretaris FAMO.. Ruud Lubberts heeft eind september Gerwin Nijhof opgevolgd als secretaris van FAMO.. Nijhof heeft zich negen jaar zeer actief ingezet voor de vereniging.. Word.. lid.. FAMO.. FAMO verenigingsnieuws.. Nieuws archief.. Bijeenkomsten / Jaarprogramma.. 29/11/2012.. Intervisiegroep start eind november.. 19/02/2013.. Minicongres: Hoe veilig is uw gemeente?.. Alle bijeenkomsten.. Poll.. Bekijk de resultaten.. FAMO 2010.. |.. Disclaimer.. Webdesign.. :.. Reclamebureau Connexx..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Login.. FAMO registratie.. Hoe lid worden.. Registratie formulier..

  Original link path: /login.php
  Open archive

 • Title: Over FAMO
  Descriptive info: Algemene Ledenvergadering.. Doelstellingen.. Visie.. Vakgroepen.. Kennispartners/Sponsoren.. Sponsorbeleid.. Activiteiten.. Draaiboek evenementen.. Geschiedenis.. Statuten.. De vereniging Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid (FAMO) is een actieve vereniging met als doelstelling haar leden te voorzien in "Kennis" en om hen in de gelegenheid te stellen contacten te hebben met vakgenoten om te "Kennissen en te netwerken".. Ondersteuning daarbij van de advies- en beslisfunctie van onze leden is daarbij het oogmerk.. Kennisoverdracht geschiedt o.. a.. via bijeenkomsten en het jaarcongres, de website, de digitale nieuwsbrief en een bijdrage in het blad.. PM.. (Public Mission).. Dit gebeurt onder leiding van het Algemeen Bestuur in samenwerking met de drie vakgroepen Financiën Control, HRM  ...   en publicaties.. FAMO kent zilveren en gouden.. sponsoren.. Deze sponsoren geven steun aan de FAMO-activiteiten.. Leidraad bij samenwerking is steeds de meerwaarde voor onze leden.. Daarnaast wil het FAMO graag sparringpartner zijn met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en Financiën en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, waarbij de insteek is om te komen tot uitvoerbare wetgeving en ondersteuning bij de implementatie van die wetgeving.. Dat daarbij de FAMO allereerst een vakvereniging is spreekt voor zich, maar tevens wil de FAMO zich soms als belangenbehartiger van de leden opstellen.. Een landelijke dekking van Famo-leden in elke gemeente is hierbij van eminent belang.. Eduard Kerssemakers bc.. Voorzitter FAMO..

  Original link path: /over_famo.php
  Open archive

 • Title: Algemeen Bestuur
  Descriptive info: Algemeen Bestuur.. Vakgroep Financien Control.. Vakgroep HRM Organisatie.. Vakgroep Informatiebeleid.. Raad van Advies.. Het algemeen bestuur bestaat uit zes personen: de voorzitter, de secretaris/ programmamaker, de penningmeester en de drie voorzitters van de vakgroepen.. De bestuursleden worden benoemd door de ALV voor een zittingsperiode van maximaal 4 jaar (herbenoeming is éénmaal mogelijk voor een periode van  ...   slagvaardig te kunnen opereren.. Het algemeen bestuur onderhoudt de sponsorcontacten, overlegt met de Raad van Advies, draagt zorg voor de website van de FAMO en organiseert het najaarscongres.. De leden van het algemeen bestuur hebben zitting in diverse stuur- en klankbordgroepen.. De ledenadministratie, de financiële administratie, de telefonische dienstverlening en het archief worden verzorgd door.. Cantrijn..

  Original link path: /bestuur.php
  Open archive

 • Title: FAMO ledenlijst
  Descriptive info: FAMO ledenlijst.. Ereleden.. Leden van Verdienste.. Contributie.. Het FAMO lidmaatschap.. Donateurs.. Ledenoverzicht..

  Original link path: /leden.php
  Open archive

 • Title: Bijeenkomsten
  Descriptive info: Gemeentefinanciën.. Alle bijeenkomsten.. Archief bijeenkomsten.. Verschillende workshops over beveiliging: Met een voorbeeld uit de praktijk: Hoe heeft Weert zich geweerd bij een grote virusaanval? Hoe beveilig je mobiele apparaten zoals Ipads, smartphones en laptops en hoe zorg je voor een veilig wifi-netwerk? En wat kunnen de Internet Beveiligingsdienst en Digid voor je betekenen?.. Donderdag 29 november start de nieuwe intervisiegroep in regio Zuid.. U kunt hier ook bij zijn.. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.. Bij voldoende belangstelling is het ook mogelijk een eigen groep te starten in uw regio..

  Original link path: /activiteiten.php
  Open archive

 • Title: Nieuws
  Descriptive info: Public Mission.. 19/10/2012.. Oproep best practices Innovatief bezuinigen.. Heeft uw gemeente een innovatieve manier van bezuinigen? Breng deze in bij de conferentie Innovatief bezuinigen, ter inspiratie voor anderen.. 17/10/2012.. 26/09/2012.. Nieuwsbrief over najaarscirculaire.. BMC heeft een nieuwsbrief uitgegeven over de najaarscirculaire gemeentefinanciën.. 25/09/2012.. Presentaties Inverdieneffecten I-NUP.. 20/09/2012.. I-NUP academy.. In oktober start de i-NUP Academy.. Een praktijkgerichte leergang voor informatiemanagers en I A coördinatoren van gemeenten gericht op versterking van de i-functie binnen  ...   meerdere regio s aangeboden.. 06/08/2012.. Presentaties Regiodagen Gemeentefinanciën.. De presentaties bij de regiodagen Gemeentefinanciën van 12 juli 2012.. 24/05/2012.. Presentaties Garanties.. Presentaties bijeenkomst 16 mei in Zwolle over Garanties.. 31/01/2012.. Public Mission voor FAMO leden.. Vanaf februari 2012 ontvangen FAMO leden tien uitgaven van het blad Public Mission (PM).. In het blad met artikelen voor en over de overheid staat iedere maand ook een bijdrage van FAMO.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. Volgende..

  Original link path: /nieuws.php
  Open archive

 • Title: Kennispartners
  Descriptive info: De FAMO werkt samen met diverse kennispartners:.. Verenigingen.. Met diverse andere (grotere) ambtenartenverenigingen (gericht op de bedrijfsvoering) werkt de FAMO samen zoals:.. Vereniging van Gemeentesecretarissen (.. VGS.. ).. Bestuursacademies (BA), universiteiten en hogescholen.. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).. Vereniging Stadswerk Nederland (Stadswerk).. Contactgroep Gemeentefinanciën (Cggf).. Vereniging van I A-coördinatoren van Gemeenten (VIAG).. Raad voor de Financiële Verhoudingen (Rfv).. Directeuren van Overheidsorganen voor Sociale Arbeid (DIVOSA).. Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB).. In de BesturenConferentie stemmen bijvoorbeeld de voorzitters en de secretarissen van verenigingen zoals Divosa, VGS, Stadswerk, Viag en NVVB programma  ...   het ministerie van BZK), de VNG of IPO organiseert de FAMO bijeenkomsten.. Zo worden de Circulaire-dagen georganiseerd in samenwerking met BZK en VNG.. Naast samenwerking met overheidsorganisaties (non-profit instellingen) zijn er ook relaties met profit- instellingen / de.. Dit betreft vooral het organiseren van bijeenkomsten.. Platforms.. In veelal denktanks ondersteunt de FAMO trajecten van beleidsbijstellingen, evaluatie en vernieuwingstrajecten;.. Voorbeelden hiervan zijn:.. * KING: ICT; benchmark; bestuurskracht.. * BBV: evalautie van begrotingsregels voor de overheid.. * A O-fonds: uitwerking van o.. opleidingen binnen de overheidskolom.. * College van Arbeidszaken: bijstelling van arbeidsvoorwaarden..

  Original link path: /kennispartners.php
  Open archive

 • Title: Netwerk
  Descriptive info: Netwerk.. LinkedIn.. kent een besloten FAMO group waar u aan discussies kunt deelnemen en informatie kunt delen.. U kunt zich voor deze groep aanmelden als u inlogt op LinkedIn..

  Original link path: /forum.php
  Open archive

 • Title: Contact
  Descriptive info: Vestigingsadres.. Stationsweg 29.. 4205 AA Gorinchem.. FAMO Ledenadministratie en Helpdesk.. Postadres:.. Postbus 496, 4200 AL Gorinchem.. Bezoekadres:.. FAMO-verenigingsbureau: Stationsweg 29, Gorinchem.. FAMO-vergaderlocatie:.. Mercatorlaan 1200, Utrecht.. T 0183 641 081.. I www.. famo.. org.. E secretariaat@famo.. Let op:.. Ook het bankrekeningnummer van de FAMO is gewijzigd..

  Original link path: /contact.php
  Open archive

 • Title: Sponsoren
  Descriptive info: Gouden Sponsoren.. Zilveren Sponsoren.. De FAMO heeft met enkele bedrijven en organisaties samenwerkingsovereenkomsten afgesloten om verschillende activiteiten te kunnen financieren.. De bijdragen van deze sponsoren worden onder meer gebruikt voor de themadagen van de vakgroepen, het jaarcongres, bijeenkomsten en publicaties.. Gouden sponsoren.. Zilveren sponsoren..

  Original link path: /sponsoren.php
  Open archive

 • Archived pages: 33