www.archive-org-2012.com » ORG » F » FAIR-KIDS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 36 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Fair Kids : for Kids, by Kids
  Descriptive info: .. Fair Kids.. Vous parlez français ?.. Home.. Het project.. De films.. Uw mening.. Contact.. FAIR-KIDS : een gewiekste dvd met bijhorend boekje om het met kinderen over eerlijke handel te hebben.. For Kids ! By Kids !.. 11 films gerealiseerd door kinderen, voor kinderen.. Met eerlijke handel.. de wereld rond.. Met de steun van :.. Powered designed by.. djm Web Agency.. | Fair Kids 2009..

  Original link path: /nl/default.asp
  Open archive

 • Title: Fair Kids : for Kids, by Kids
  Descriptive info: Spreek je Nederlands?.. Le projet.. Les films.. Votre avis.. FAIR-KIDS : Un livre-DVD futé pour aborder le commerce équitable avec les enfants.. 11 films réalisés par des enfants, pour des enfants.. Tour du monde.. du commerce équitable.. Avec le soutien de :..

  Original link path: /fr/default.asp
  Open archive

 • Title: Het project : Fair Kids
  Descriptive info: u bent hier.. Startpagina.. Elf groepen kinderen in België (Vlaanderen Wallonië), Burkina-Faso, Taiwan en in Brazilië hebben elk een korte animatiefilm gerealiseerd waarin ze hun visie op eerlijk handel voorstellen.. Een mooie wijze om ons hun blik op de problematiek te leveren waarbij dan ook ineens hun bewustzijn wordt vergroot.. Deze website is een aanvulling op een dvd-boekje: bij alle animatiefilms zijn pedagogische pisten toegevoegd met de ambitie de reflectie van de toeschouwers te vergroten.. Dit werk heeft als doel te sensibiliseren over bepaalde werkelijkheden, om de complexiteit te naderen, om het kritische denken aan te moedigen, om de  ...   wekken en om concrete actielijnen te verstrekken om verder te gaan.. Het werkmiddel tracht om methodes voor te stellen die het leren door plezier, de ontdekking.. door gevoel, de betrokkenheid van de deelnemers, de uitdrukking van zichzelf, de creativiteit, de praktische benadering en de inzet in een project verbinden.. Elk van de elf films behandelt een particulier thema dat te maken heeft met eerlijke handel.. Ze worden alle elf behandeld op een dubbele pagina in het boekje en op deze website.. KLIK HIER OM DE FICHE GEWIJD AAN DE ANIMATIEFILM HET KLANKENDORP TE BEKIJKEN ALS VOORBEELD.. Gebruiksaanwijzing.. De partners..

  Original link path: /nl/page.asp?id=1
  Open archive

 • Title: De films : Fair Kids
  Descriptive info: fiche bekijken.. Het klankendorp.. Het leven van dit volk draait rond een machine die de bewoners vullen met geluiden die ze plukken of vangen tijdens de jacht of het vissen.. Eens de machine gevuld is, produceert.. De oversteek.. In de supermarkt ontdekt een klein meisje een jongetje in een fles sinaasappelsap.. Hij vertelt haar waar hij vandaan komt, hoe hij en zijn familie in zijn land uitgebuit.. Paola de legkip.. Paola werkt in een fabriek.. Alle dagen lijken op elkaar.. Op een dag krijgt ze een postkaart van haar nicht die op een boerderij woont.. Paola besluit om haar te gaan bezoeken.. João, op hete kolen.. Een vader verkoopt één van zijn kinderen aan de eigenaar van een mijn om de rest van zijn gezin te kunnen voeden.. João werkt dag en nacht, als een slaaf.. Zijn vrienden maken.. Zachte honing.. Op de markt worden heel wat bloemen verkocht.. De verkoopster besluit er meer te gaan plukken om zo meer winst te maken.. Wat echter niet zonder gevolg blijft voor de verkoper.. De overlevenden.. Door een vulkaanuitbarsting is bijna de hele savanne vernield! Een makaak heeft zijn toevlucht gezocht op een stukje verkoolde aarde..  ...   bouwen.. Toron.. De telefoon rinkelt bij het konijn.. Zijn vriend heeft voedsel nodig.. Het konijn stuurt hem rijst die hij net heeft bereid.. Tijdens het hele traject neemt iedereen er zijn.. Het plunderbeest.. De bioscoopgangers, die zich na een lange werkdag ontspannen met een bezoek aan de bioscoop, worden plots geconfronteerd met het verhaal over een wereld die hen niet onverschillig.. Onder de oppervlakte.. Rond een grote tafel discussiëren kinderen over handel en over de troeven en de gevolgen ervan.. Ze openen één na één de laden van de tafel, waarin ze telkens een aspect van.. Lijst van de films en de thema s.. Het klankendorp :.. Eerlijke relaties.. Hoe wordt men een rotzak in vijf stappen? :.. De publiciteit.. De oversteek :.. Een eerlijke vergoeding voor de consument.. Tot ziens Bouli :.. De behoeften, de overconsumptie.. Paola de legkip :.. (Waardig) werk.. Toron :.. Eerlijk over de hele keten?.. João, op hete kolen :.. Kinderarbeid.. Het plunderbeest :.. Ons aandeel in de verantwoordelijkheid.. Zachte honing :.. Het fragiele evenwicht in de natuur, de biodiversiteit.. Onder de oppervlakte :.. Eerlijke handel in vraag gesteld.. De overlevenden :.. Onafhankelijkheid op vlak van voeding, liefdadigheid of rechtvaardigheid..

  Original link path: /nl/films.asp?id_mnu=3
  Open archive

 • Title: Uw mening : Fair Kids
  Descriptive info: Evaluatieformulier.. Geef ons uw mening op dit formulier.. Alvast hartelijk bedankt!.. Het formulier.. Uw naam.. Uw e-mail.. In welke hoedanigheid beantwoordt u deze vragenlijst?.. Ouder ?.. Leerkracht ?.. Vormingswerker ?.. Opvoeder ?.. Student ?.. Creatieve medewerker media ?.. Andere ?.. Heeft u de films bekeken?.. Geen enkele?.. Een aantal?.. Allemaal ?.. Beschrijf uw gevoelens of commentaar omtrent de realisatie van deze films door kinderen?.. Hebt u het pedagogisch boekje gelezen?.. Nee.. Gedeeltelijk.. Volledig.. Hoe zou u de educatieve activiteiten omschrijven die bij de filmvertoning horen?.. Bijkomstig.. Nuttig.. Onontbeerlijk.. Hebt u de pedagogische activiteiten uitgeprobeerd?.. Geen enkele.. Een enkele.. Meerdere.. Allemaal.. Deze activiteiten dienen vooral om :.. abstracte kennis te verwerven.. sociale  ...   activiteiten volgens u geschikt voor de doelgroep (10-12 jaar)?.. Weinig geschikt.. Voldoende geschikt.. Heel geschikt.. Volledig geschikt.. Met welke andere activiteiten aangepast aan deze leeftijdsgroep zouden wij deze thema's nog kunnen aanbrengen?.. Volstaat de beschikbare informatie om de pedagogische hulpbronnen optimaal te kunnen gebruiken ?.. Ja.. Hebt u deelgenomen aan de acties die voorgesteld worden in « Om verder te gaan » ?.. Zo ja, wat waren de gevolgen? Wat waren de voordelen voor de leerlingen en/of het gekozen publiek ?.. Welke suggesties zou u doen ter verbetering van dergelijk gevarieerd materiaal ?.. Welke hulpmiddelen kunnen we volgens u nog toevoegen aan de website www.. fair-kids.. org (websites, boeken, activiteiten, organisaties) ?..

  Original link path: /nl/question.asp?id_mnu=4
  Open archive

 • Title: Contact : Fair Kids
  Descriptive info: Vul dit formulier in, indien u ons rechtstreeks wenst te contacteren.. Formulier.. Mevrouw.. Juffrouw.. Mijnheer.. Naam.. Voornaam.. Adres.. Postcode.. Stad.. Land.. E-mail.. Telefoon.. Opmerking.. Miel Maya Honing vzw.. Valkerijgang 26.. 3000 Leuven.. België.. Tel: +32 (0)16 22 91 80.. Mobile : +32 (0)470 61 05 99.. Fax: +32 (0)16 29 62 73.. Katleen.. cuypers@maya.. be..

  Original link path: /nl/contact.asp?id_mnu=2
  Open archive

 • Title: Le projet : Fair Kids
  Descriptive info: vous êtes ici.. Accueil.. Onze groupes d'enfants en Belgique francophone et néerlandophone, au Burkina-Faso, à Taiwan et au Brésil ont réalisé chacun un court-métrage présentant sa vision du commerce équitable.. Une belle façon de nous livrer leur regard sur les problématiques qui animent leur conscience.. Ce site est l'accompagnement d'.. un carnet-DVD : l'ensemble des films est accompagné par des pistes pédagogiques.. dont l'ambition est de prolonger la réflexion avec les spectateurs.. Ce travail a pour finalités de sensibiliser à certaines réalités, d'approcher la complexité, d'aiguiser la pensée  ...   curiosité et de donner des pistes d'action concrètes pour aller plus loin.. Il tente de proposer des démarches qui allient l'apprentissage par le plaisir, la découverte par le ressenti, l'implication des participants, l'expression de soi, la créativité, l'approche pratique et la mise en projet.. Chacun des onze films traite d'une thématique particulière en regard du commerce équitable.. Ils font tous l'objet d'une double page du carnet-DVD et de ce site.. Cliquez ici pour voir la fiche consacrée au Peuple du son en guise d'exemple.. Mode d'emploi.. Les partenaires..

  Original link path: /fr/page.asp?id=1
  Open archive

 • Title: Les films : Fair Kids
  Descriptive info: voir la fiche.. Le peuple du son.. La vie du peuple du son tourne autour d une machine que les habitants remplissent de bruits qu ils cueillent, pêchent ou attrapent.. Une fois remplie, la machine produit un.. Changeons !.. Au supermarché, une petite fille découvre un garçon dans une bouteille de jus d orange.. Il lui raconte d où il vient, comment lui et sa famille sont exploités dans son pa.. Paola poule pondeuse.. Paola travaille dans une usine.. Tous les jours se ressemblent.. Un jour, elle reçoit une carte postale de sa cousine qui vit dans une ferme.. Paola décide de s évader pour.. Joao petite main du charbon.. Un père vend un des ses enfants au propriétaire d une mine afin de nourrir le reste de la famille.. João travaille jour et nuit, tel un esclave.. Inquiets pour le petit garçon,.. Affaire de fleurs.. Au marché, les fleurs se vendent avec succès.. La marchande décide d en cueillir plus pour augmenter ses bénéfices.. Ce qui n est pas sans conséquence pour le vendeur de m.. Les rescapés.. Une explosion volcanique a détruit pratiquement toute la savane ! Un singe a trouvé refuge sur un bout de terre calcinée.. Les autres survivants se  ...   un coup de téléphone.. Son ami a besoin de nourriture.. Le lapin lui envoie du riz qu il vient juste de préparer.. Tout au long du trajet, chacun prend sa part.. Pillard sans vergogne.. Alors qu ils sont au cinéma pour se détendre après une longue journée de travail, les spectateurs sont soudainement confrontés au récit d un monde qui ne les laisse pas i.. Les dessous de l'équi-table.. Autour d une grande table, des enfants discutent du commerce, de ses enjeux, de ses conséquences.. Ils ouvrent un à un les tiroirs de la table, chacun renfermant un aspect.. Liste des films et les thématiques.. Le peuple du son :.. L équité dans les rapports.. Comment devenir un salaud en 5 étapes ? :.. La publicité.. Changeons ! :.. Une rémunération juste pour le producteur.. Au revoir Bouli :.. Les besoins, la surconsommation.. Paola poule pondeuse :.. Le travail (décent).. Equitable sur toute la filière ?.. Joao petite main du charbon :.. Le travail des enfants.. Pillard sans vergogne :.. Notre part de responsabilité.. Affaire de fleurs :.. L équilibre fragile de la nature, la biodiversité.. Les dessous de l'équi-table :.. Le commerce équitable en débat.. Les rescapés :.. La souveraineté alimentaire, charité ou justice?..

  Original link path: /fr/films.asp?id_mnu=3
  Open archive

 • Title: Votre avis : Fair Kids
  Descriptive info: Formulaire d'évaluation.. Donnez-nous votre avis en remplissant ce formulaire, merci d'avance !.. Le formulaire.. Votre prénom.. Votre e-mail.. A quel(s) titre(s) répondez-vous à ce questionnaire ?.. Parent.. Enseignant.. Formateur.. Educateur.. Etudiant.. Créatif média.. Autre.. Avez-vous visionné les films ?.. Aucun.. Quelques-uns.. Tous.. Quels sont vos sentiments ou vos commentaires à propos de la réalisation de ces films par des enfants ?.. Avez-vous lu le carnet pédagogique ?.. Non.. Partiellement.. Totalement.. Comment qualifiez-vous les activités éducatives en complément à la projection des films ?.. Subsidiaires.. Utiles.. Indispensables.. Avez-vous testé les activités pédagogiques ?.. Aucune.. Une.. Plusieurs.. Toutes.. Ces activités favorisent-elles plutôt :.. l'acquisition de  ...   semblent-elles appropriées à l'âge visé (10 - 12 ans) ?.. Un peu.. Assez.. Beaucoup.. Totalement.. Quelle(s) autre(s) activité(s) adaptée(s) à cette tranche d'âge suggérez-vous pour aborder ces thématiques ?.. L'information fournie est-elle suffisante pour une utilisation optimale des ressources pédagogiques ?.. Oui.. Vous êtes vous lancés dans les actions suggérées dans "Pour aller plus loin" ?.. Si oui, quelle(s) conséquence(s) ? quel(s) bénéfice(s) pour les élèves et/ou sur le public choisi par les enfants en projet ?.. Quelle(s) suggestion(s) feriez-vous pour améliorer un tel dispositif mixte "film/animation/activité" ?.. Quels ressources - site WEB, livres, activités, organisations, nous proposez-vous d'ajouter au site www.. org ?..

  Original link path: /fr/question.asp?id_mnu=4
  Open archive

 • Title: Contact : Fair Kids
  Descriptive info: Pour nous contacter directement, remplissez le formulaire.. Madame.. Mademoiselle.. Monsieur.. Nom.. Prénom.. Adresse.. Code postal.. Ville.. Pays.. Téléphone.. Commentaire.. Miel Maya Honing asbl.. Rue des Steppes 26.. 4000 Liège.. Belgique.. Tél: (+32) 4 380 06 18.. Fax: (+32) 4 380 45 99.. emilie.. sainvitu@maya..

  Original link path: /fr/contact.asp?id_mnu=2
  Open archive

 • Title: Gebruiksaanwijzing : Fair Kids
  Descriptive info: Gebruiksaanwijzing DVD-boekje.. Ziehier als voorbeeld, de pedagogische fiche gewijd aan de film Het klankendorp.. Klik op de verschillende rubrieken om te weten wat zij inhouden.. Fiche downloaden in pdf-formaat.. Thema s.. Onder deze categorie vindt u de verschillende thema s die in de film in kwestie aan bod komen.. Analyse van de film.. De analyse geeft het filmverhaal weer door het te plaatsen in een bredere en globalere dialoog.. Zij probeert om de diepere betekenis van de film, de ethiek en de verdedigde waarden in de kijker te zetten.. Feiten en cijfers.. Een beetje informatie dat u zal helpen bij de voorbereidingen van de pedagogische module.. Hier worden de feiten toegelicht die op de fiche worden behandeld, er worden mogelijkheden gegeven om verder na te denken en u wordt uitgenodigd om de problematiek vanuit verschillende standpunten te bekijken.. De gebruikte bronnen worden in bladzijde 34 van dit dvd-boekje vermeld.. Activiteiten..  ...   website op elke filmfiche uiteengezet.. Voor sommige films zult u didactische documenten nodig hebben: een bouwplan voor de maracas , getuigenissen, foto's, schema's, Zij kunnen op deze plaats op de bladzijde van de betrokken film gedownload worden.. Bronnen.. Om u verder te helpen, bieden we u een subjectieve keuze van hulpbronnen aan.. Zij bieden een hulp om u te verdiepen in de thematiek en om verschillende werkvormen te hanteren; het zijn verwijzingen naar meer inhoudelijke achtergrond, pedagogische werkmiddelen, personen of verenigingen die u kunnen helpen, boeken, (sensibiliserende) spelen, informatie op het net, kortom naar enkele goede adressen Zij worden op deze plaats weergegeven met een link naar de correcte website indien relevant.. En wat doen we nu?.. Daar is uw gesensibiliseerde groep, bewust gemaakt van de uitdagingen, met de wil te handelen Hier enkele ideeën van kleine of grote projecten om ze te stimuleren actie te ondernemen voor een rechtvaardigere wereld..

  Original link path: /nl/page.asp?id=4
  Open archive

 • Archived pages: 36