www.archive-org-2012.com » ORG » U » UF-NORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 122 . Archive date: 2012-11.

 • Title: UF-Norge
  Descriptive info: .. Postadresse:.. UF-Norge.. c/o Rikard B.. Heimen.. Tingvegen 8c.. 7046 Trondheim.. E-post:.. sekretariat(a)uf-norge.. org.. Sist oppdatert: 16.. Oktober 2012.. Våre.. støttespillere.. BRANN OG REDNING 2012.. Brannmannen arrangerte fagseminaret Brann og Redning 2012 på Quality Airport Hotell Gardermoen 19.. -20.. September 2012.. Styremedlem i UF-Norge, Tom Løvskogen, deltok, og har skrive referat fra det faglige seminaret.. Les referatet her.. Presentasjoner publisert på Brannmannen.. no:.. Forurenset skadested – samvirke mellom brann og helse.. Anders Dybwad, Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin.. Forurenset skadested – samvirke mellom brann og helse del 2.. Jan Erik Andersen, Oslo Brann- og redningsetat.. Samvirke i redningstjenesten.. Professor/spesialrådgiver Inggard Lereim, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet/Helse Midt-Norge RHF.. Besøk Brannmannen.. no for mer informasjon om fagseminaret.. Utrykningspersonell frykter rutinesvikt ved sprengninger kan koste liv.. Publisert TV2.. no 07.. 10.. 2012.. – Her kunne i verste fall liv ha gått tapt, sier Tom Løvskogen til TV 2.. Tillitsvalgt for utrykningspersonell frykter for sikkerheten etter at kongens livvakter kjørte inn i et sprengningsområde like før en detonasjon.. Tirsdag denne uken skal Vegtrafikksentralen i Oslo ha brukt 16 minutter på å varsle sprengningsarbeiderne ved E6 om at kongens livvakter var på utrykning.. – Tragisk.. – Forferdelig, sier Tom Løvskogen, som er styremedlem i Utrykningspersonalets fellesutvalg.. Han krever at Vegvesenet rydder opp i rutinene for at liv ikke skal gå tapt.. – Det er tragisk å høre det, for her kunne i verste fall liv ha gått tapt, sier Tom Løvskogen til TV 2.. Les mer på TV2.. no.. LANDSMØTE UF-NORGE 2010-2011.. Utrykningspersonellets Fellesutvalg Norge gjennomførte landsmøtet for 2010-11 på Quality Airport Hotel Gardermoen tirsdag 18.. september 2012.. Årsberetning for periode 2010-11 vart gjennomgått og godkjendt, samt vedtektsendringer.. Regnskapet ble også gjennomgått, og godkjendt.. Nytt styre for perioden 2012-13, vart enstemmig satt.. Protokoll vil bli publisert snarast på Interne sider.. Årsberetning for 2010-11 kan leses her.. Protokoll for Årsmøtet, Revisjonsberetning og Økonomioversikt, og Innstilling fra Valkomite kan leses på Interne sider.. Etter landsmøtet var det ett faglig foredrag i forhold til UTØYA 22/7.. Overbrannmester, Brede Bratli fra Ringerike brann- og redningstjeneste holdt foredraget.. Han var Fagleder Brann for aksjonen 22/7, og holdt ett veldig interessant innlegg.. Samhandling, kommunikasjon og lederfunksjoner under aksjonen var tema for innlegget.. ØRLAND 2012.. UF-Norge var representert på UF-Trondheim sitt store blålys arrangement ØRLAND 2012 27.. 4.. Seminaret med påfølgende sosial kveld var fulltegnet, og foregikk på Ørland Kysthotell / Ørland Kultursenter, samt på Ørland Hovedflystasjon, Norges nye kampflybase.. Etter at UF-Trondheim ved leder Thomas Buxrud hadde åpnet seminaret, ønsket brigader Tom Guttormsen velkommen til Ørland, og orienterte om Hovedflystasjonen som Sjef 138 luftving.. Guttormsen rediggjorde for kapasitetene og om den store utbyggingen ifbm oppbygging av kampflybasen på Ørland.. Andre del av dagen på kultursentret på Brekstad bestod av et tverrfaglig foredrag ved den tidligere politimannen Tom Østereng fra Oslo.. Hans tema var Hvordan ta de rette beslutninger under sterkt press, og hva kan konsekvensene være.. Siste del av dagen og kvelden/natta, foregikk inne på Ørland Hovedflystasjon.. Først en operativ demo fra 330 skvadronen, deretter Get Together , før påfølgende bankettmiddag og fest.. Dag to handlet mest om frokost og heimreise, etter en vellykket BLÅLYS samling.. Representanter fra UF-Trondheim.. Ref.. UF-Norge - Per Henrik Bykvist.. UTRYKNINGSKOMPETANSE OG ØVELSE.. Statens vegvesen har sendt ut et informasjonsskriv til blant annet UF-Norge for å komme med en forklaring rundt vedlikehold av utrykningskompetanse og øvelse.. Dette på bakgrunn av at det har  ...   arrangerte UF- Trondheim.. BLÅLYSDAGEN.. Også denne gang ble dagen lagt til Solsiden og Dokkparken.. Arrangementet er laget.. av.. utrykningspersonell.. for.. Trondheims befolkning.. Og Trondheims befolkning var meget godt representert denne gangen!.. På denne dagen tar vi oss tid til å bli bedre kjent og fortelle litt mer om hvem vi er og hva vi driver med.. sier UF- leder Thomas Buxrud.. Nærmere 90 ansatte fra utrykningsetatene stilte opp (de aller fleste på sin fritid) for å fortelle litt mer om sin arbeidshverdag som redningspersonell i Trondheim.. Både barn og voksne viste stor interesse for arrangementet.. Det ble også holdt oppvisning i alt fra politiets tjenestehunder til urban redning i tau fra høyde og opplæring i hjerte- lungeredning.. UF- Trondheim retter en stor takk til alle ansatte som stilte opp denne dagen, og alle våre samarbeidspartnere som gjorde dette arrangementet mulig.. En spesiell takk til senterleder ved Solsiden kjøpesenter; Heidi Steen.. Vi sees kanskje igjen på Solsiden neste år til samme tid?.. UF- Trondheim.. POLITI, BRANN OG HELSE FÅR FELLES SAMBANDSREGLEMENT.. Pr.. 14.. januar 2010.. De tre nødetatene brann, helse og politi får nå et revidert, felles sambandsreglement.. Dette vil sikre klare rutiner for hvordan nødetatene skal kommunisere ved samhandling både i det daglige og i krisesituasjoner.. Det nye reglementet, Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere , springer ut fra arbeidet med innføring av nytt nødnett for nødetatene.. I forbindelse med utbyggingen av felles sambandssystem, har det vært fokus på hvordan nødetatene skal bruke nødnettet sammen og hver for seg.. - Reglementet tilrettelegger for klare rutiner og effektiv kommunikasjon når nødetatene samhandler, sier sjefsinspektør Oddbjørn Mjølhus, seksjonsleder for Politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet.. For politiet trår det nye sambandsreglementet i kraft fortløpende etter hvert som det enkelte politidistrikt tar i bruk nødnett som hovedsamband.. Les mer.. DSB: – Kriseinfo.. no er et nytt og viktig bidrag til å styrke samfunnssikkerheten.. Informasjon er helt avgjørende i kriser.. STYREMØTE UF-NORGE.. Landsstyret har avholdt sitt første styremøte.. Dette ble holdt på Quality Airport Hotel - Gardermoen 18.. Referat fra styremøtet kan leses på Interne sider.. UF-LARVIK.. UF Larvik arrangerer ulike møter, kurs og sosiale arrangementer som skal være av tverrfaglig interesse for det lokale redningsapparatet.. De har egen nettside, med informasjon om organisasjonens aktivitet;.. www.. uf-larvik.. FAGSEMINARET BRANN.. OG REDNING 2009.. Tidsskriftet “BRANNMANNEN” arrangerte fagseminaret “Brann og REDNING 2009” den 23.. og 24.. september 2009.. Seminaret var det ellevte i rekken av våre seminarer.. Last ned Presentasjoner her.. UF-dag i Larvik.. Mange hundre mennesker hadde funnet veien til indre havn lørdag for å få et innblikk i arbeidet til «blålysetatene».. Utrykningspersonellets fellesutvalg (UF) i Larvik inviterte lørdag publikum til demonstrasjoner, informasjon og stands i indre havn.. UF omfavner politiet, brannvesenet, ambulansetjenesten, redningsselskapet og sivilforsvaret, og lørdag fikk publikum oppleve spennende og realistiske oppvisninger og selv få prøve seg som redningspersonell.. Les mer på Østlandsposten sine nettsider.. UF-TRONDHEIM.. SIN NETTSIDE.. UF-Trondheim er representert med nettside.. Nettsiden er og skal være et bevis på at UF- Trondheim er aktiv og har spennende tverretatlige ting på gang i regionen.. Dette er alt fra sosiale arrangement til tverretatlige fagsamlinger og seminar.. Besøk deres nettside på:.. uf-trondheim.. com.. Info til lokale utvalg:.. Sjekk ut interne sider for oppdatering i arbeidet i organisasjonen, og utfyllande informasjon.. Skulle kontaktperson for lokalt utvalg mangle brukernavn og passord, ta kontakt pr.. epost;.. webmaster@uf-norge.. Organisasjonen:.. Linker:.. Fagblad.. :..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: UF-Norge
  Descriptive info: Regioner i UF Norge.. UF Norge er inndelt i 77 regioner eller utvalg.. Leseren har ikke støtte for innebygde rammer, eller er konfigurert til ikke å vise innebygde rammer.. Aktivitet i organisasjonens utvalg.. UF-FOLDER.. UF-Norge utviklet i 2008 en informasjonsfolder.. Formålet med folderen er å informere om Utrykningspersonellets Fellesutvalg (UF) sin organisasjon og arbeid.. UF er som kjent en interesseorganisasjon for alle de tre utrykningetatene; Brann, Ambulanse og Politi.. Hver enkelt etat blir presentert i folderen i forhold til sin kompetanse og arbeidsområde.. UF-Norge har ett lager på  ...   å få oversendt foldere for å gi ut til publikum, bes de ta kontakt med.. nestleder pr.. mail.. Klikk på folderen til venstre, for å se den i sin helhet.. UF-NORGE LOGO.. UF-Norge har tidligere hatt profileringsartikler for salg, som gensere med UF-logo.. Disse genserene er nå utsolgt.. Lokale utvalg kan likevel produsere sine egne gensere eller artikler med det formål å tjene inn penger for drifting av sin egen organisasjon.. Dersom dette er aktuelt, ta kontakt med.. sekretariatet.. Bildet viser genseren som tidligere var i salg fra UF-Norge..

  Original link path: /html/lok_utvalg.htm
  Open archive

 • Title: UF-Norge
  Descriptive info: c/o Stein Dølplads.. Haugedalen.. 2450 RENA..

  Original link path: /html/Artikkler/Artikkler%202012/utrykningsoving.htm
  Open archive
 •  

 • Title: UF-Norge
  Descriptive info: REDNINGSDYKKING.. Boken for deg som vil lære mer om dykking der tiden er din verste fiende.. Når et menneske drukner, går sekundene fort… Hva slags søk brukes? Hvordan utføres søkene? Hva når ulykken har skjedd på islagt vann eller hva gjør du dersom du må gjennomføre en redningsaksjon i en flomstor elv? Bør du stille opp på frivillige søk etter bortkommende og hvordan kan du forberede deg mentalt på slike oppgaver? Les historien om gutten på 5 år som lå 40 minutter under isen og  ...   har i forhold til Forskrift om Dykking 511s krav.. Bokens kapitler:.. ·.. Hva er redningsdykking?.. Hvordan bli redningsdykker?.. Motivasjon og holdning.. Søk.. Dykking under is.. Nærdrukning og nedkjøling.. Dykkeforskriften.. Sikkerhet.. Mentale påkjenninger.. Hvem kan/bør bli med på livreddende innsats og sokning?.. Funn av lik.. Overflateredning.. Rocknesulykken.. Utstyr.. Beredskap og økonomi.. Framtiden.. Boken koster kr 415,- inkl.. frakt og etterkravsgebyr, eller kr 355,- inkl.. frakt i forskuddsbetaling og kan bestilles på e-mail:.. ntdronny@online.. eller på telefon: privat: 22 16 41 06 eller mobil 95 84 99 06..

  Original link path: /html/annonse/redningsdykk.htm
  Open archive

 • Title: UF-Norge
  Descriptive info: Landsstyrets representanter 2012 - 2014.. LEDER:.. JAN-OLAV VAGLE.. LARVIK BRANNVESEN.. Avdelingsleder Beredskap.. Tlf.. arb.. : 33 17 17 44.. Mobil:.. 98 23 17 44.. E-mail:.. leder(a)uf-norge.. NESTLEDER:.. ROAR GJERDE.. Helse Møre og Romsdal HF, AMBULANSETJENESTEN VOLDA.. Priv.. : Hauegjerde 6, 6150 ØRSTA.. arb: 70 05 82 00 Faks: 70 05 85 49 Mobil: 99 47 35 97.. nestleder(a)uf-norge.. SEKRETÆR:.. RIKARD B.. HEIMEN.. TRØNDELAG BRANN OG  ...   Lensmannen i Levanger, PB.. 263, 7601 Levanger.. : 74 08 39 40.. Mobil: 91 80 51 12.. STYREMEDLEM:.. TOM LØVSKOGEN.. OSLO BRANN OG REDNINGS ETAT.. M.. obil: 922 84 813.. STYREMEDLEM:.. TRYGVE ANDRE HOLE.. AMBULANSETJENESTEN RINGERIKE, Prehospital avd.. VVHF.. hole(a)uf-norge.. REVISOR:.. TOR ARNT ROKO.. POLITI - OSLO.. VALGKOMITE:.. Stine Merete Hedlund.. Politi Larvik.. Ole Anders Halmvåg.. Nestleder beredskap.. Trøndelag Brann og redningstjeneste.. Stina Arvesen.. Ambulanse/Helse-Modum..

  Original link path: /html/Oversikt%20UF-Styre/ufstyret1214.htm
  Open archive

 • Title: UF-Norge
  Descriptive info: VEDTEKTER FOR.. UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE.. Laget med bakgrunn i normalvedtektene for lokale fellesutvalg.. Godkjent på stiftelsesmøtet for Utrykningspersonellets Fellesutvalg - Norge.. første gang 10.. november 1995.. Vedtatt på det første ordinære Landsmøte 31.. mai 1996.. Revidert på Landsmøte 30.. Mai 1997.. Revidert på Landsmøte 26.. mai 2000.. Revidert på Landsmøte 7.. mai 2004.. Revidert på Landsmøte 4.. mai 2006.. mai 2008.. §1 NAVN OG STIFTELSESDATO.. Organisasjonens navn er Utrykningspersonellets Fellesutvalg - Norge.. Stiftet den 10.. §2 ORGANER.. Organisasjonens organer er:.. 1.. Landsmøte.. 2.. Landstyre.. §3 FORMÅL.. Utrykningspersonellets Fellesutvalg - Norge, har som formål å fremme samarbeid og forståelse mellom politi- og lensmannsetaten, brannvesenet og ambulansetjenesten i Norge.. §4 VIRKSOMHET.. Organisasjonen skal:.. Arbeide for å skape forståelse for den styrke og de verdier som ligger i samhold og gode kollegiale forhold mellom ansatte i de profesjonelle utrykningsetater.. Arbeide for samarbeid og forståelse i form av møter, foredrag, prosjekter og uttalelser.. 3.. Arbeide for å bli fast høringsinstans i saker som angår alle tre utrykningspersonellets etater, og som er viktig for det arbeide vi er satt til å gjøre i fellesskap.. 4.. Utrykningspersonellets Fellesutvalg - Norge er ingen fagforening, leder eller arbeidsgivergruppe, men et utvalg for tverrfaglig personellutvikling innenfor utrykningstjenesten i Norge.. Utrykningspersonellets Fellesutvalg - Norge skal arbeide i forståelse og i samarbeid med alle etaters ledelse og fagorganisasjonene, men skal ha en fri og uavhengig stilling i forhold til disse.. §5 MEDLEMSKAP.. Det er kun de lokale fellesutvalg som kan stå tilsluttet Utrykningspersonellets Fellesutvalg - Norge.. §6 KONTINGENTEN.. Det kreves ingen kontigent for medlemsskap i utvalget.. Det er kun Landsmøtet som kan bestemme om kontigent skal kunne kreves, og fastsette størrelsen av denne.. §7 LANDSMØTET.. Landsmøtet er utvalgets øverste myndighet.. Det avholdes annenhvert år.. Det skal avvikles innen mai.. måned.. Nærmere tid og sted bestemmes av Landsstyret.. Landsmøtet består av Landsstyret og en representant fra hvert lokale fellesutvalg i Norge.. De møter.. med tale, forslags og stemmerett.. I tillegg kan hvert fellesutvalg delta med.. en.. observatør.. Sentrale arbeidsgiver/leder- og arbeidstakerorganisasjoner og offentlige etater, som organiserer tilsatte i.. politi-og lensmannsetaten, ambulansetjenesten  ...   representert med.. tre.. representanter hver.. Landsstyret er beslutningsdyktig når.. fire.. av medlemmene, hvorav leder eller nestleder er tilstede.. Møte holdes så ofte som man finner det nødvendig, eller dersom et styremedlem krever det.. Alle medlemmer av Landsstyret velges for inneværende.. landsstyreperiode.. §11 LANDSSTYRETS OPPGAVER.. Landsstyret skal:.. Lede utvalgets daglige virksomhet i samsvar med vedtekter og landsmøtets vedtak.. Innkalle og forberede sakene til Landsmøtet.. Forvalte utvalgets midler i samsvar med god regnskapsskikk, og legge frem regnskap for og beretning om.. virksomheten på hvert Landsmøte.. Søke tilført økonomiske midler og støtte fra det offentlige og organisasjoner som ut fra samfunnsgagnlige.. tiltak har interesse for at dette arbeidet drives i Norge.. Landsstyret kan oppnevne observatører til styret fra sentrale etater og organisasjoner som har.. sammenheng med utrykningstjenesten i Norge.. Disse møter med tale og forlagsrett.. §12 ARBEIDSUTVALG.. Leder, nestleder, sekretær og kasserer utgjør et arbeidsutvalg mellom styremøtene.. Arbeidsutvalget skal bestå av minst.. representant fra hver etat.. §13 KASSERER.. Har daglig ansvar for økonomien, og et overordnet ansvar for å tilføre økonomiske midler, samt skaffe tilveie støtte fra organisasjoner og det offentlige.. Jfr.. § 11 nr.. §14 REVISJON.. Minst.. gang årlig skal det foretas kritisk og tallmessig revisjon i samsvar med god revisjonsskikk.. Revisjonen skal påse at regnskapsførselen er i samsvar med krav til ordentlig regnskapsførsel.. Det skal føres autorisert revisjonsprotokoll.. Alle regnskaper skal undertegnes av leder, kasserer og revisorer.. Det er Landsmøtet som godkjenner regnskapet.. §15 OPPLØSNING.. Dersom Utrykningspersonellets Fellesutvalg - Norge skal oppløses, må dette vedtas på Landsmøtet med.. flertall.. Økonomiske midler som måtte være på Utrykningspersonellets Fellesutvalg - Norges konto, sperres de neste.. år, for så å gis til et på forhånd bestemt formål innen utrykningstjenesten i Norge.. §16 UTGIFTER.. Utgiftene i forbindelse med møtene, prosjekter etc.. skal på forhånd godkjennes av UF-Norges arbeidsutvalg.. §17 IKRAFTTREDEN.. Denne vedtekt gjøres.. endelig.. gjeldende fra det tidspunkt den er vedtatt på Landsmøtet 2006.. §18 VEDTEKTSENDRINGER.. Endring av denne vedtekt kan bare foretas av Landsmøtet med.. Forslag til slike endringer fremsettes i samsvar med bestemmelsen i § 8.. NORMALVEDTEKTER.. for utvalg tilsluttet Utrykningspersonellets Fellesutvalg – Noreg..

  Original link path: /html/Vedtekter/vedtekter.htm
  Open archive

 • Title: UF-Norge
  Descriptive info: Møtevirksomhet i UF Norge..

  Original link path: /html/moter.htm
  Open archive

 • Title: UF-Norge
  Descriptive info: LEDER.. UF-NORGE.. Vi er nå godt inne i sommerferie avviklingen rundt om i alle nødetater, mange av.. oss fortjener nå en god sommerferie.. Allikevel må de aller fleste slite med redusert.. bemanning i sommerferie tiden, noe som gjør at vi håper på at det ikke skal blir for.. mange store hendelser.. Våren har fra UF-Norge sitt ståsted blitt benyttet til å besøke noen utvalg som.. har ønsket besøk, eller så klarte vi ikke å samle styret til et møte.. Vi tok da.. saksbehandlingen pr e-post.. UF-Norge merker også den travle tiden mange av.. oss er inne i, det merkes også at det blir vanskeligere med fri fra arbeidsgiver til.. møtevirksomhet.. Vi har innenfor helsetjenesten, politiet, brannvesenet mange  ...   forskjeller på aktiviteten i de enkelte lokale utvalgene, det kan.. skyldes flere forskjellige faktorer.. En faktor som ofte går igjen er at en eller flere.. ildsjeler går ut av styret, men her handler det igjen om litt kreativitet fra enkelt.. medlemmer.. UF-Norge stiller gjerne opp for å hjelpe lokale utvalg i enkelt saker og.. møter, bare send oss en henvendelse så tar vi kontakt med dere.. Bruk også vår hjemmeside side for utveksling av informasjon og opplysninger som.. kan være relevante for andre utvalg.. Som UF leder vil jeg få ønske alle en riktig god sommer og en spennende høst.. Med beste hilsen.. Leder.. Jan-Olav Vagle.. Les Minneord for 22/7.. Les Lederen sin takk til redningsmannskapet 22/7..

  Original link path: /html/lederen.htm
  Open archive

 • Title: UF-Norge
  Descriptive info: Relaterte linkar.. Ambulansetenester:.. Aktiv Omsorg.. Arctic Ambulanse AS.. Odal Ambulanse.. Vinjes Transport.. Ambulansetenesta v/Helgelandssykehus-Sandnessjøen.. Inntrøndelag Ambulanse AS.. Ambulansetenesta i Bergen.. Nordtrafikk Ambulanse AS.. Ambulansetjenesten i Lom.. Ambulansetjenesten i Nordhordland.. Ambulansetjenesten i Tromsø.. Ambulansetjenesten i Vadsø.. Ambulansetjenesten i Aure.. Hol-Geilo Ambulanser.. Larvik Ambulansevakt.. (uoffisiell).. Lillesand Ambulanse AS.. Namsos Trafikkselskap Ambulanse.. Valdres Ambulansetjeneste.. Fagblad:.. Akuttjournalen.. Ambulanseforum - Norsk.. Materiell-forhandlarar:.. Aid Equip AS.. Ferno Solutions.. Ferno Norden.. Infiniti Medical.. Laerdal.. Mediman.. Emergency Care.. Anders G.. Andersen.. Ary Konfeksjon.. Burnshield Scandinavia AS.. Miteko AS.. Snøgg.. Profile.. Locus.. Organisasjonar:.. Leger uten grenser.. Norsk  ...   og fjell.. H.. elsebiblioteket.. Katastrofe.. LommeLegen.. Norsk resuscitasjonsråd.. Sentralsjukehuset i Rogaland - Traumemanual.. Utanlandske Fagstoff:.. Emergency Nurse.. The Emergency Medicine and Primary Care Home Page.. The new England journal of medicine.. Virtual Hospital - Atlas of human anatomy.. Pre-Hospital Trauma Life Support.. EMS Magazine.. 911 Magazine.. The journal of Trauma.. Brady-Prentice Hall.. Diverse Helse:.. Helse og Omsorgsdepartementet.. Helse Midt-Norge.. Helse Nord.. Helse Vest.. Helse Øst.. Helse.. Sør.. Helsedepartementet.. Hjarteinfarkt - Diagnose og beh.. (PDF-format).. Redningstenesten:.. Redningsselskapet.. Sunnmøre Alpine redningsgruppe.. Redningsnett.. Hovedredningssentralen.. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.. Nordisk Beredskap..

  Original link path: /html/amblink.htm
  Open archive

 • Title: UF-Norge
  Descriptive info: Norske Brann- og Redningskorps:.. Alta brann og redningskorps.. Bergen Brannvern.. Brannvesenet Sør-Rogaland.. Brannvesenet Sør IKS.. Forsand.. Gausdal.. G.. jøvik.. Haugesund.. Hedemarken Interkommunale Brann- og Feiervesen.. Kongsberg.. Larvik.. Lillehammer og Øyer.. L.. indås Meland.. Mosseregionen.. åsøy.. Nordre Follo.. Nord-Odal.. Notodden.. NRBR.. Raufoss.. Rauma.. Ringerike.. Røst.. Skien.. Sotra.. Stord.. Søndre Follo.. Tromsø.. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT).. Verdal.. Ålesund.. Brannrelaterte nettsider:.. Nordisk beredskap.. Nutec Norge.. Havarisenteret i Haugesund.. Norges Branntekniske Laboratorium.. Norsk pyrotekniske bransjeråd.. Borre havarivernskole FKF.. Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap.. Brannmannen.. Utanlandske Nettsider:.. Dansk Brandteknisk Institut.. The F.. irehouse.. Federal Emergency Management Agency (USA).. FDSOA  ...   Engineering Magazine.. FIRE FIND.. the firefighter's search engine.. Firefighters Quarterly Online.. FireHydrant.. Firehouse Magazine.. Fire on the Web.. Fire News.. Firephotos.. FIREPRO.. Fire Protection Contractor Magazine.. FireSafe.. Firetactics.. FireWeb!!!.. inFire.. International Association of Fire Fighters.. ISFSI / The International Society of Fire Service Instructors.. National Fire Rescue.. The Fire Fighter Directory.. The Residential Fire Safety Institute.. U.. S.. Fire Administration, USA.. Norske Brann-sider:.. Brannstasjoner.. Brannvesenet.. Sør-Rogaland Brannkorpsforeining.. Hordaland Brannbefalslag.. Norges Brannskole.. Norsk Brannbefals Landsforbund.. Brannidrettsforbundet.. Norsk brannvernforening.. Bergen Brannkorps Forening.. BFO - brannfaglig fellesorganisasjon.. Brannfakta.. Brannmuseet i Oslo.. Brannbiler.. Organisasjon for BrannSikkerhet - OBS.. RELATERTE LINKER..

  Original link path: /html/brannlink.htm
  Open archive

 • Title: UF-Norge
  Descriptive info: Sentrale enheter.. Justis- og politidepartementet.. Politidirektoratet.. KRIPOS.. Politiets sikkerheitsteneste.. Økokrim.. Politihøgskulen.. Politiets materiellteneste.. Vernepliktsverket.. Nordiske Politi-sider:.. Dansk Politi.. Politiet på Færøyane.. Politiforum - Norsk.. Norske nettsider:.. Oslo Politiforening.. Politirelaterte nettsider:.. Rusmiddeldirektoratet.. Straffet.. Kriminalomsorgens utdanningssenter - KRUS.. Central Intelligence Agency (CIA).. City of New York Police Department (NYPD).. Crime Scene.. Federal Bureau of Investigation (FBI).. Interpol.. Metropolitan Police (England).. New York State Police.. SWAT-Team´s with Webpages.. United States Secret Service..

  Original link path: /html/politilink.htm
  Open archive •  


  Archived pages: 122